„HEJT I MOWA NIENAWIŚCI W INTERNECIE”

„HEJT I MOWA NIENAWIŚCI W INTERNECIE”

Zjawisko mowy nienawiści istnieje od zawsze, jednak obecnie stało się ono na tyle powszechne i problematyczne, że Komitet Ministrów Rady Europy postanowił w 1997 r. wydać swoje rekomendacje w tej sprawie. Mowę nienawiści definiuje tam jako „wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość. Na wstępie trzeba zauważyć, że z przejawami mowy nienawiści w Internecie niezwykle trudno walczyć. Wynika to z pewnych specyficznych cech, jakimi charakteryzuje się to zjawisko.

W ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO” w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbył się on-line panel dyskusyjny „Hejt i mowa nienawiści w internecie”.

„Człowieka można zabić słowem” – ten cytat ma dzisiaj swoje prawdziwe, tragiczne oblicze – hejt i nienawiść sączone w social-mediach, na komunikatorach czy forach internetowych są brutalnym dowodem na to, że internetowe słowo potrafi krzywdzić. Na całym świecie dochodzi do samobójstw młodych ludzi zaszczutych sieciową nienawiścią. Dorośli dziwią się, że przecież to tylko „pisanina” w smartfonie. Aby lepiej zrozumieć jak dalece błędne jest to podejście, trzeba poznać znaczenie, jakie ma internet w życiu dzieci i młodzieży.

Dlatego dzisiaj, w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO”, których współorganizatorem jest KWP zs. w Radomiu odbył się on-line panel dyskusyjny poruszający problemy młodych ludzi w internecie. Spotkanie poprowadzi Jarosław Jarry Jaworski – dziennikarz, kulturoznawca i badacz niebezpiecznych zjawisk w sieci.

Gości wirtualnego spotkania przywitała podinsp. Agnieszka Guza, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Panelistami byli: Beata Domaszewicz – społeczniczka, na co dzień pracująca z trudną młodzieżą i osobami cierpiącymi na choroby psychiczne, a także streetworkerka i animatorka kultury; Lucyna Kicińska – pedagożka, która przez wiele lat prowadziła i koordynowała prace linii pomocowych w Polsce w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji ITAKA; Michał Pokorski – specjalista Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu; Krzysztof Łyżwiński – Prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań działającego na rzecz dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz Krystian Rubacha – psycholog i m.in. współtwórca pomocy psychologicznej dla Polaków w czasie epidemii „Psychologowie dla Społeczeństwa”.

W spotkaniu uczestniczyło on-line 60 policjantów z komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego Policji, którzy na co dzień zajmują się problematyką patologii wśród młodzieży oraz przestępczością nieletnich. Zapis z debaty będzie można także obejrzeć na youtubie. Organizatorami panelu byli: Stowarzyszenie FILMFORUM, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

 

Źródło/KPP w Mławie

Obraz Free-Photos z Pixabay 

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: