Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

… i jeszcze chińską zupkę!


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Smak, cena, szybkość przygotowania… Co tak naprawdę decyduje o tym, że tzw. chińskie zupki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i wciąż po nie sięgamy? Tematowi postanowili się przyjrzeć studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poniżej prezentujemy wyniki ich badań przeprowadzonych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Kowalkowskiego.

Zupki chińskie od lat zyskują ogromną popularność – nie tylko na polskim, ale również na światowym rynku. W związku z tym przeprowadzone zostało badanie, które miało na celu ukazanie czynników decydujących o spożywaniu zupek chińskich. W ramach ankiety zbadane zostały również determinanty zakupu zupek chińskich, miejsca ich zakupu oraz cenowe uznanie tego produktu przy zakupie. Przedstawione zostaną opinie dotyczące szkodliwości zupek chińskich na ludzki organizm. Badania przeprowadzono na 181 ankietowanych.

Produkt

Zupka chińska to zupka błyskawiczna składająca się z makaronu oraz przypraw zapakowanych w jedną lub więcej torebeczek dodanych do wysuszonego makaronu. Produkty uzupełnione są najczęściej we wzmacniacze smaku oraz duże ilości soli. Występują one w wielu wariantach smakowych, najczęściej egzotycznych, np. krewetkowym czy też wasabi. Na rynku występują również tradycyjne smaki jak ogórkowa czy pomidorowa. Aby sporządzić danie, wystarczą jedynie wrząca woda oraz naczynie, chociaż niektóre z produktów wyposażone są w papierowe bądź plastikowe kubeczki, które wymagają jedynie zalania wodą i wówczas są gotowe do spożycia.

Według danych zawartych w Internecie[1] zupki chińskie zostały wymyślone przez Japończyka z Tajwanu. Wówczas były one produktem dosyć luksusowym, powstały w celu zapobiegnięciu niedożywienia ludności z Japonii. Obecnie spożycie zupek sięga ponad 100 mld paczek rocznie.

Sprzedaż

W 2012 roku zostało sprzedanych aż 101,4 mld opakowań zupek na świecie, z czego aż 300 mln w Polsce. Plasuje nas to na 21. miejscu w sprzedaży tego typu produktów w skali światowej. Poziom ten utrzymuje się w naszym kraju od lat.

Według danych ze Światowego Związku Zupek Błyskawicznych, najwięcej z nich zostało zjedzonych w Chinach, bo aż 44 mld, oraz Indonezji – 14 mld. Mimo tego, że dietetycy ostrzegają przed negatywnymi skutkami spożywania zupek chińskich, ich sprzedaż w dalszym ciągu rośnie. Bez znaczenia pozostaje fakt, że posiadają dużo konserwantów czy sztucznych barwników. Ponadto tłuszcze, które dodawane są do przyprawiania zupek, są bardzo mocno zakonserwowane. Makaron, jako główny składnik, nie jest zbyt pełnowartościowy, jego strawność jest na bardzo niskim poziomie. Ludzki organizm trawi go około sześciu godzin, gdzie zwykły jesteśmy w stanie strawić w ciągu kilku. Ponadto nie posiada on prawie w ogóle wartości odżywczych. Jednak ludzie zachwycają się szybkim przygotowaniem i smakiem gotowych produktów na bazie makaronu oraz przypraw.

 Cel i merytoryka badań

Celem przeprowadzonego badania było określenie determinantów mających wpływ na spożycie zupek błyskawicznych przez uczestników badania oraz profilu konsumenta, dla którego produkty tego typu powinny być adresowane. Wedle założeń konsumenci zdają sobie sprawę ze szkodliwości zupek chińskich, ograniczając ich spożycie do minimum, o ile ich stan majątkowy, dostępny czas na przygotowanie posiłku oraz inne czynniki zewnętrzne na to pozwalają.

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety internetowej, w której dominowały pytania zamknięte. Ankieta została opublikowana w serwisach społecznościowych badających – respondenci należą więc do osób zarówno młodych jak i starszych, zdolnych do obsługi komputera, najczęściej pozostających w bliższych lub dalszych relacjach z badającymi, a także osób postronnych. Badanie odbyło się w ciągu doby, a liczba zgromadzonych odpowiedzi to 181.

 

Częstotliwość spożycia zupek chińskich

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że spożycie zupek chińskich jest mocno ograniczone. Aż 106 badanych opowiedziało się za sporadycznym spożywaniem tego typu pokarmów, co stanowi aż 67,4% ankietowanych. Pozostałe odpowiedzi sugerujące częstsze spożycie, również oscylują w dolnych granicach i są to odpowiedzi: kilka razy w miesiącu (11,5%), raz w miesiącu (9,94%), raz na tydzień (7,73%) oraz odpowiedź wybierana najrzadziej – kilka razy w tygodniu (3,87%). Wart podkreślenia jest fakt, że na im większą częstotliwość wskazywała odpowiedź, tym mniejsza liczba respondentów ją wykazywała, a brak jakichkolwiek odchyleń od tej reguły sugeruje, że ludzie stanowczo ograniczają konsumpcję tego typu produktów.

Najczęściej kupują zupki chińskie w hipermarketach (79,01%). Mniejszość decyduje się na zakup w małych osiedlowych sklepach (14,36%) czy dyskontach (6,08%). Ponadto otrzymaliśmy również informację, że 0,55% ankietowanych zakupuje zupki w innych miejscach, takich jak Internet

 

Główne determinanty spożycia zupek typu instant

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że istnieją dwie najważniejsze przyczyny spożywania zupek błyskawicznych. Pierwszą z nich, która zdobyła największą liczbę głosów, jest smak (50,83%). Drugim najważniejszym czynnikiem jest krótki czas przygotowania posiłku (40,88%). Pozostałe czynniki determinujące spożycie tego typu produktów to niska cena posiłków (4,42%), kac (2,21%) czy lenistwo (1,10%). Ponadto 0,55% ankietowanych odpowiedziało, że wszystkie determinanty są istotne.

Zupki błyskawiczne według respondentów są spożywane najczęściej w formie zamiennika dla głównych posiłków w ciągu dnia zamiast śniadań, obiadów bądź kolacji (51,38% badanych).

Dużą popularnością zupki chińskie cieszą się również podczas przerw pomiędzy posiłkami jako przekąska (40,33%) czy jako dodatek do posiłku (7,73%), ankietowani traktują zupkę chińską jako fast food, o czym mówi 0,55% ankietowanych.

 

Marki najchętniej wybierane przez Polaków

Ankietowani wykazali, że branża zupek typu instant ma dwóch konkurentów, którzy dominują na rynku tego typu produktów. Pierwszym z nich i zarazem najczęściej wybieranym spośród dostępnych producentów jest Vifon zdobywający zdecydowaną większość, bo 53,59% udziałów. Na drugim miejscu uplasował się Knorr z wynikiem 39,23% głosów.

 

Szkodliwość zupek chińskich

W zdecydowanej większości respondenci nie sprawdzają składu zupek typu instant. Według nich skład ani marka – znana czy nie – nie mają większego znaczenia. Wyniki badań sugerują, że ludzie zdają sobie sprawę z ogólnej szkodliwości zupek chińskich, nie sprawdzając już składu poszczególnych opakowań.

Respondenci wykazują, że w zdecydowanej większości pomimo szkodliwości zupek błyskawicznych, objawy spowodowane ich spożyciem nie są natychmiastowe, a ich spożycie poza ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia spożywającego nie powoduje żadnych konkretnych objawów.

 

Ponadto 29,83% respondentów wykazało, że według nich więksi producentci zupek chińskich nie używają lepszych składów do ich produkcji, zaś 7,18% z nich wykazało, że producenci biorą pod uwagę skład przy produkcji i starają się użyć lepszych produktów.

Respondenci mają mieszane uczucia odnośnie do związku między posiadaniem dzieci a spożyciem zupek błyskawicznych. Według badań 36% opowiedziało się za tym, że osoby bezdzietne częściej spożywają zupki błyskawiczne, 35,4% nie ma zdania na ten temat, a 28,6% udzieliło odpowiedzi przeciwnej. Można więc założyć, że częstotliwość spożycia zupek chińskich nie ma związku z dzietnością.

Ogół ankietowanych opowiedział się za tym, że zupki błyskawiczne nie są pokarmem odpowiednim dla dzieci, z czego aż w 63% są one kategorycznie niedozwolone dla tej grupy wiekowej, w 25,3% raczej nie są pokarmem odpowiednim dla dzieci, a w 9,3% przypadków są dozwolone do spożycia, ale tylko w ograniczonych ilościach. Tylko 0,55% z badanych odpowiedziało twierdząco.

 

Podsumowanie

W grupie badawczej większą część stanowiły kobiety (78,7%). Największa grupa respondentów miała wykształcenie średnie (59,1%) lub wyższe (28,1%). Ankietowani byli głównie osobami pracującymi oraz uczniami lub studentami. W mniejszym stopniu w badaniu wzięły udział osoby bezrobotne. Główna grupa wiekowa to 19-25 lat (70,4%), następnie osoby w wieku 26-40 lat (udział 16,6%) oraz osoby do 18 lat (10,7%). Pozostałymi ankietowanymi były osoby powyżej 41 lat (2,4%). Osoby wolne stanowiły zdecydowaną większość uczestników badań: 82,4%.

Wart uwagi jest fakt, że w zależności od wielkości dochodów spożycie zupek chińskich malało. Respondenci, których dochody nie przekraczały 2500 zł netto miesięcznie, odznaczali się większą częstotliwością spożycia zupek błyskawicznych niż ci o większych dochodach. Również wykształcenie miało niebagatelny wpływ na spożycie zupek instant – osoby z wykształceniem wyższym również odznaczały się mniejszym zainteresowaniem tego typu produktami. Niestety grupa badanych mężczyzn w stosunku do kobiet jest zbyt niska, aby można było zróżnicować wyniki ze względu na płeć.

Wnioski

Główna hipoteza badawcza postawiona na początku badania została częściowo potwierdzona. Po zupki chińskie sięgają głównie osoby o niskich dochodach, które nie mają czasu na przygotowanie posiłku. Zaskakujący okazuje się fakt, że zupki błyskawiczne są spożywane głównie w domach, a nie w trakcie pracy, co może oznaczać, że zaoszczędzony czas nie jest wykorzystywany na pracę, jak wynikało z założeń, a na aktywności wykonywane w czasie wolnym. Dodatkowo poza czasem ważną kwestię odgrywa unikalny smak zupek błyskawicznych, który, jak się okazuje, jest równie silnym motywatorem sięgania po taki rodzaj posiłku.

Badanie wykazało także, że społeczeństwo jest świadome szkodliwości zdrowotnych, jakie niesie za sobą spożycie zupek chińskich. Najprawdopodobniej to z tego powodu zdecydowana większość respondentów wykazała niskie spożycie tego produktu. Również fakt, że zupki błyskawiczne zostały generalnie uznane za nieodpowiednie dla dzieci, świadczy o tym, że jest to posiłek, którego spożycie należy ograniczać. Respondenci uważają jednak, że ich obecne spożycie, które już zostało przez nich ograniczone, znajduje się na odpowiednim poziomie i nie ma potrzeby jego zmieniania.

Według ankiety osoby, które zdecydują się na zjedzenie zupki chińskiej, nie zwracają większej uwagi na skład produktu, biorąc pod uwagę ogólną szkodliwość zupek, nie zagłębiając się już w szkodliwość poszczególnej jednostki. Uważają również, że producent jest bez znaczenia, ponieważ skład nie ma większego zróżnicowania. Determinującym czynnikiem przy wyborze jest smak, marka gra rolę zdecydowanie drugorzędną, a inne czynniki w zasadzie wcale nie są brane pod uwagę. Producenci powinni skupić się więc na oferowanym smaku produktu oraz na zwiększeniu puli smaków, aby trafić w jak największą rzeszę odbiorców.

Klientem docelowym będą osoby o ograniczonym czasie wolnym w ciągu dnia. Należałoby skupić się nie tylko na ograniczeniach czasowych związanych z pracą, ale także z codziennymi aktywnościami. Pomysłem wartym uwagi mogłoby być stworzenie zupek chińskich docelowo zastępujących konkretne posiłki w ciągu dnia. W ten sposób stworzona zupka typu instant zastępująca np. obiad mogłaby być bardziej treściwa, o większych gabarytach, natomiast śniadaniowa mogłaby zawierać mniejsze ilości pożywienia, ale o większej ilości węglowodanów dodających porannej energii. Wedle badań zupki służą przede wszystkim jako zastępstwo dla głównych posiłków, więc pomysł personalizacji ich zastępstwa dla konkretnych grup posiłków jest wart uwagi.

 

Oliwia Żaboklicka, Karolina Remiszewska, Łukasz Wiśniewski, Patrycja Plucińska

pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Kowalkowskiego

 

 

[1] Źródło: www.natemat.pl/188983,polacy-zjedli-310-mln-chinskich-zupek-swiatowe-stowarzyszenie-producentow-wpisalo-nas-na-liste-kultur-zupkowych

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: