I SPARTAKIADA KGW Z TERENU POWIATU MŁAWSKIEGO

I SPARTAKIADA KGW Z TERENU POWIATU MŁAWSKIEGO

Koło Gospodyń Wiejskich “Na szpilkach” z Otoczni Starej zaprasza na I Spartakiada KGW z powiatu mławskiego, które odbędzie się 27 września na tamtejszym boisku sportowym. Start godzina 12:00.

W programie

12:00 – 12:30 – uroczyste rozpoczęcie Spartakiady KGW

12:30 – 15:00 – zmagania sportowe członków poszczególnych KGW z terenu Powiatu Mławskiego

15:00 – 15:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

od 15:30 – wspólne biesiadowanie przy muzyce

W związku z epidemią COVID – 19 organizatorzy proszą o zachowanie dystansu społecznego lub zasłonięcie nosa i ust.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: