Ile pieniędzy możesz dostać na dziecko?

Ile pieniędzy możesz dostać na dziecko?

Z jakich dofinansowań można skorzystać podczas wychowywania dziecka?

Już od narodzin dziecka możemy wystąpić o tak zwane becikowe. To jednorazowy zastrzyk gotówki. Wynosi 1000 złotych. Jedynym kryterium, które należy spełnić to dochód na członka rodziny. Nie może jednak przekroczyć 1922 złotych netto.

Kosiniakowe przysługuje tym rodzicom, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Kto może się o nie starać? Przede wszystkim osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (czyli na przykład umowy zlecenie, o dzieło), bezrobotni oraz studenci, którym urodziło się dziecko. Kosiniakowe wynosi 1000 złotych przez:

  • 52 tygodnie – jeżeli na świat przyszło jedno dziecko;
  • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci;
  • 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci;
  • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej.

500 plus od 2019 roku przysługuje także na pierwsze dziecko. Nie obowiązuje kryterium dochodowego. Pieniądze należą się wszystkim dzieciom do 18. roku życia.

Wyprawka 300 plus to dodatek wprowadzony w 2018 roku. Pieniądze otrzymują dzieci w wieku szkolnym. Świadczenie jest jednorazowe i jego celem jest pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Ulga prorodzinna należy się rodzicom na każde dziecko do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy, a jego ewentualny dochód nie przekracza 3089 złotych rocznie.

Ulga prorodzinna wynosi:

  • na pierwsze dziecko – 1112,04 złotych;
  • na drugie dziecko – 1112,04 złotych;
  • na trzecie dziecko – 2000,04 złotych;
  • na czwarte dziecko (i na kolejne) – 2700 złotych.

Karta Dużej Rodziny to zniżki dla rodzin, w których urodziło się przynajmniej troje dzieci. Dzięki zniżkom można kupić taniej benzynę czy zapłacić mniej za bilety kolejowe czy bilety do kina.

Od 1 sierpnia 2020 roku można skorzystać także z bonu 500 plus na wakacje. Przysługuje wszystkim dzieciom, które dostają już świadczenie 500 plus. Świadczenie ma formę elektroniczną. Można z niego skorzystać do marca 2022 roku.

Zasiłek rodzinny należy się rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Występuje tu kryterium dochodowe. Kwota jest uzależniona od wieku dziecka i dochodów rodziców. Aby otrzymać zasiłek rodzinny dochód na osobę nie może przekraczać 674 złotych.

Jeśli przysługuje nam zasiłek rodzinny, możemy starać się o dodatek dla samotnych rodziców. Świadczenie jest nazywane inaczej zasiłkiem dla samotnej matki. Jednak należy się również ojcu, który sam wychowuje dzieci. Dodatek wynosi 193 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 386 większej liczbie dzieci) miesięcznie.

Zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Mogą o niego wnioskować rodzice, którzy przebywają na urlopie wychowawczym i którzy pobierają zasiłek rodzinny. To zastrzyk gotówki w wysokości 400 złotych miesięcznie.

Jeśli chcemy, możemy wystąpić także o dofinansowanie opieki dla dziecka.  Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat lub dzieci do 4. roku życia, jeżeli nie można z jakiś przyczyn zapewnić im opieki przedszkolnej.

 

 

Źródło/edziecko.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: