ILE TAK NAPRAWDĘ ZARABIA KSIĄDZ KATOLICKI?

ILE TAK NAPRAWDĘ ZARABIA KSIĄDZ KATOLICKI?

Panuje wiele mitów na temat tego, ile zarabiają księża. Co z podatkami i pieniędzmi z tacy? Czy naprawdę na wszystko ich stać?

Wiele słyszy się o duchownych jeżdżących drogimi samochodami, noszących drogie buty, zegarki. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Oprócz pensji za np. stanowisko kapelana, katechety, pracy urzędowej w kurii itp. ksiądz otrzymuje stypendia mszalne, relatywnie duże kwoty za celebrację ślubów, chrztów, pogrzebów czy prowadzenie rekolekcji, ofiar za wypominki oraz wizyty podczas kolędy. Praca kapelana, ani katechety nie cieszy się dużym powodzeniem. Pensja księdza wynosi wówczas tyle, co innych początkujących nauczycieli: ok. 2 tys. zł. Podobnie wygląda pensja kapelana w szpitalu lub hospicjum. W przypadku, gdy praca jest na pół etatu, ksiądz dostaje do ręki nie więcej niż 900-1000 zł. To oczywiście nie wystarczy na życie. Najwięcej zarabiają duchowni w wojsku. Biskup polowy w stopniu generała może liczyć nawet na pensję w wysokości ponad 10 tys. zł miesięcznie, podobnie profesorowie na uczelniach katolickich.

Tak zwane stypendia mszalne to tak naprawdę ofiary, które płacą wierni zamawiając msze w konkretnych intencjach. Aby podział między księżmi był sprawiedliwy miesięczne stypendia są składowane w jednym miejscu i na koniec pieniądze są liczone i wylicza się z nich cenę jednej mszy. To zwykle kwota w wysokości ok. 1500 zł. Pieniądze za śluby, chrzty i pogrzeby też są dzielone między wszystkimi księżmi w parafii a także organistę czy zakrystiana. Z tym, że proboszcz dostaje podwójną część za pełnioną funkcję. Od tych pieniędzy odprowadzany jest podatek, który jest z góry ustalony przez lokalny Urząd Skarbowy. Wysokość podatku jest wyliczana na podstawie ilości osób zamieszkujących teren danej parafii bez względu ilu wiernych w rzeczywistości odwiedza kościół i ile pieniędzy w rzeczywistości przekazywanych jest kościołowi.

Wynagrodzenie księży zależy, więc od parafii, od dodatkowej pracy jaką podejmuje, od tego czy jest proboszczem i wielu innych czynników. Jest zatem bardzo zróżnicowane. Nie jest to zapewne rozwiązanie sprawiedliwe. Być może ujednolicenie zarobków byłoby dobrym rozwiązaniem.

Źródło: biznesinfo

Foto: kollynlund z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: