Inspektorzy pracy mogą odwiedzić nas w domach

Inspektorzy pracy mogą odwiedzić nas w domach

W zawiązku z coraz częściej spotykaną pracą, którą wykonujemy w domu tak zwany  “home office” każdy tego typu pracownik ma prawo wymagać od swego pracodawcy, aby praca która wykonuje w domu była zgodna z przepisami bhp i innymi wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem miejsca pracy. Jeśli ma co do tego uwagi to powinien to zgłosić swojemu pracodawcy i to niezwłocznie.

– Najważniejsze, aby pracownik, który wykonuje pracę zdalną, jeśli będzie miał zastrzeżenia co do norm bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłosił się do pracodawcy. Jeśli pracodawca będzie głuchy na prośby, to Inspekcja Pracy będzie miała takie kompetencje, aby przeprowadzać kontrole w mieszkaniach, gdzie odbywa się home office. Takie kontrole ruszą w tym tygodniu i będą odbywały się na prośbę samych pracowników. Inspekcja prosi o imienną listę pracowników, którzy pracują zdalnie i na tej podstawie ma przeprowadzać kontrole. Z drugiej strony, musimy pamiętać, że jesteśmy w czasie pandemii, dlatego jeśli ktoś uważa, że jego prawa nie są naruszane, i nie chce takiego inspektora wpuścić, to może odmówić kontroli – mówił w programie “Money. To się liczy” adwokat Piotr Walczak.

źródło:money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: