Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W 9 JEDNOSTKACH POWIATU MŁAWSKIEGO

Wkrótce rozpocznie się montaż instalacji fotowoltaicznych w 9  jednostkach organizacyjnych. W czwartek 22 lipca została podpisana umowa z wykonawcą z Rabki-Zdrój, który zrealizuje to zadanie za nieco ponad 3 mln zł.

Inwestycja ma polegać na zamontowaniu paneli fotowoltaicznych  na terenie I LO, ZS Nr 1 Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Szkolnej, Mławskiej Hali Sportowej. Łączna liczba zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniesie 1726. Poza tym w ZS nr 1 i Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zainstalowane zostaną pompy ciepła wraz z odwiertami dolnego źródła. Wykonawca tj. Revolt Energy S.A dokona kompleksowego przygotowania podłoża pod montaż urządzeń  w 5 jednostkach tj.  ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4, Bursie Szkolnej i w ILO.

Firma wykona zadanie za kwotę 3 038 807, 25 zł.  Koszt inwestycji powiększa wartość dokumentacji w wysokości 67 650 zł i nadzór autorski za 36 900 zł. Razem koszt inwestycji wyniesie 3 143 357, 25 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o czym informują tablice zawieszone teraz na budynkach wspomnianych placówek.

Źródło i foto/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: