Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

INWESTYCJA ZA PONAD 5 MLN ZŁ

Rozpoczęły się prace przy inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Koszt zadania to ponad 5 mln zł.

W Wyszynach wykonano już roboty rozbiórkowe w tym  m.in. rozbiórkę całej konstrukcji jezdni, wycinkę drzew w sadzie działki parafialnej przejmowanej pod nowy przebieg drogi. Zaawansowane są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej. Dziś rozpoczęto roboty w branży telekomunikacyjnej a w środę rozpoczną się prace brukarskie – ustawianie krawężnika, budowy chodników i zjazdów. Trwa przestawianie ogrodzeń działki parafialnej.

Przypomnijmy zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne na odcinku o długości 1496 m. W ramach planowanego zadania zostanie poszerzona jezdnia do 6 m i wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego zamknięta obustronnym krawężnikiem z chodnikami oraz poboczami na odcinku szlakowym. Przy kościele parafialnym zostanie wybudowany parking. Ponadto przewiduje się budowę nowych zjazdów z kostki betonowej brukowej. Zostanie wykonane nowe odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej i rowów. Zakres robót obejmuje także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi.

Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, oświetlenia, chodników i uzupełnieniu odwodnienia poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom.

Firma STRABAG wykona zadanie za 5 096 573, 34 zł. Do tego należy dodać badanie laboratoryjne za 11 685,00 zł i koszt nadzoru inwestorskiego za 61 500,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie 5 169 758, 34 zł.

Na wspomnianą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4 mln zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Pozostała części pochodzić będzie w równej części, po 1 650 000,00 zł ze środków własnych Gminy Stupsk i Powiatu Mławskiego. W związku z oszczędnościami jakie powstaną przy realizacji tej inwestycji Starosta Mławski zamierza zwrócić się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zgodę na wykorzystanie pozostałych środków na rozszerzenie realizowanego zadania.

 

IMG_20210818_080935
IMG_20210818_081133
IMG_20210818_081139
IMG_20210830_121525
IMG_20210830_121737
IMG_20210830_121741
IMG_20210830_121828
IMG_20210830_121831
IMG_20210830_121835
Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: