Inwestycje wielkoformatowe w Mławie

Inwestycje wielkoformatowe w Mławie

Trwają prace na Lipowej i Krajewskiego. Wiele nowych inwestycji w Mławie i rekordowy budżet, który przekroczył 34 miliony złotych.

Mława realizuje wiele inwestycji wielkoformatowych. Tegoroczny budżet na zadania inwestycyjne jest rekordowy przekroczył 34 miliony złotych. Nie brakuje nam także mniejszych realizacji.

– Sukcesywnie zmieniamy Mławę na całym obszarze. Co roku w budżecie inwestycyjnym znajdują się pozycje sztandarowe, ale także takie, których realizacja wpływa na poprawę życia mieszkańców domów stojących przy mniejszych i  rzadziej uczęszczanych uliczkach – podkreśla burmistrz Sławomir Kowalewski.

Poza inwestycjami wielkoformatowymi, takimi jak: przebudowa głównych ulic na osiedlach Książąt Mazowieckich i Młodych, baz sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przy Szkole Podstawowej nr 7; budowa II etapu Alei Św. Wojciecha czy budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Mława, w tym roku realizujemy także mniejsze działania, które są bardzo ważne i wyczekiwane przez mieszkańców.

Już niedługo zakończą się dwa zadania, które rozpoczęliśmy wiosną br.  – przebudowa ulic Lipowej oraz Leona Krajewskiego. W obu przypadkach prace polegają na kompleksowej budowie nawierzchni pieszo-jezdnych z sieciami podziemnymi oraz budowie oświetlenia.

W trakcie robót na ul. Leona Krajewskiego dochodziło do komplikacji. Dwukrotnie ekipy budowlane trafiły na niewybuchy z czasu II wojny światowej. Teren był zabezpieczany, a na miejsce wzywano służby saperskie. Niebezpieczne znaleziska zostały wywiezione z miasta. Mimo tych sytuacji prace przebiegają sprawnie. Dziękujemy mieszkańcom za zrozumienie i współdziałanie.

Z końcem lipca miasto planuje wznowić remont ul. Czechowskiej. Tam przebudowywana będzie do końca nawierzchnia jezdni i zbudowane zostaną cztery punkty oświetleniowe.

Źródło i foto: Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: