Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

IV FALA COVID-19 ZAGROŻENIEM DLA MŁODYCH?

Nowe badanie brytyjskich naukowców wskazuje, że powikłania po COVID-19 nie są problemem jedynie osób po 50. roku życia. Również młodzi ludzie cierpią z powodu uszkodzeń narządów wewnętrznych – płuc, nerek czy mięśnia sercowego. Może się więc okazać, że czwarta fala właśnie dla młodych okaże się wyjątkowym zagrożeniem.

Wyniki badań naukowców potwierdziły, że uszkodzenia narządów są częstszym problemem pacjentów z chorobami współistniejącymi, jak cukrzyca, ale dotyczy to także młodych.

W Wielkiej Brytanii zauważono, że trend przyjęć do szpitala starszych się odwraca – statystyki pokazały, że na przełomie czerwca i lipca przyjęto do szpitali 17 chorych z COVID-19 w wieku ponad 85 lat oraz 478 pacjentów od 25. do 44. roku życia.

Podobne obserwacje poczynił minister zdrowia Adam Niedzielski, pisząc na Twitterze: “Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni”.

  • W Wielkiej Brytanii chorują teraz głównie osoby przed 40. rokiem życia, bo to jest grupa najsłabiej zaszczepiona. U nas mamy jeszcze 38 proc. osób powyżej 80. roku życia, które nie są zaszczepione. Więcej niż co trzeci senior nie widział szczepionki. Gdy nadejdzie kolejna fala, będą chorowali głównie młodzi, ale również nie zabraknie starszych z uwagi na niewystarczający poziom zaszczepionych osób w tej grupie – powiedział dr Karauda.

Powikłania poinfekcyjne mogą prowadzić do uszkodzeń w obrębie mózgu, zaburzeń neurologicznych czy psychiatrycznych. Uszkodzenia mogą dotyczyć układu pokarmowego i moczowego, gdyż SARS-CoV-2 wywołuje nierzadko nadmierną odpowiedź układu immunologicznego czy wreszcie – burzę cytokin.

  • Ryzyko śmierci wśród młodych jest nieporównywalnie niższe i faktycznie – nie sposób straszyć ich śmiercią, bo rzeczywiście mają duże szanse, że przejdą COVID-19 skąpoobjawowo. Ale należy pamiętać, że widmo nawet tych powikłań niezagrażających życiu, jak zaburzenia węchu i smaku czy depresja, dekoncentracja, także jest świetnym pretekstem do zaszczepienia się – przekonuje dr Karauda.

Źródło: portal.abczdrowie.pl

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: