Jak Burmistrz Mławy walczy z koronawirusem? Oglądaj!

Jak Burmistrz Mławy walczy z koronawirusem? Oglądaj!

Jak miasto radzi sobie z koronawirusem? Dlaczego żłobki i przedszkola są nadal zamknięte? I czy Burmistrz boi się koronawirusa? Zapraszamy do oglądania rozmowy dnia z Burmistrzem Miasta Mława, Sławomirem Kowalewskim.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: