Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

JAK PRZEBIEGAJĄ PRACE REWITALIZACJI ZALEWU RUDA? (zdjęcia)

Przypomnijmy przetarg wyłaniający wykonawcę rewitalizacji zalewu odbył się na początku tego roku. Wówczas to wybrano ofertę firmy z Grudziądza, która ma wykonać to zadanie za 14,5 mln zł w ciągu dwu lat. Prace mają zostać podzielone na dwa etapy. W trakcie pierwszego spuszczona zostanie woda z części zlokalizowanej w okolicach tamy i wykonane tam będą niezbędne roboty remontowe oraz odmulenie.  Następnie ta część ponownie zostanie zapełniona wodą. Oddzielona zaś specjalnie przygotowaną zaporą druga część zbiornika zostanie opróżniona, po czym oczyszczona i odmulona.

Dokonany w ten  sposób podział zalewu miał swój cel. Chodziło o zachowanie fauny znajdującej się w wodach Nad Zalewem Ruda. Ważną częścią przy realizacji tego zadania jest modernizacja zapory gdyż stan techniczny tego obiektu jest w bardzo złym stanie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: