JAK WRÓCIĆ DO FORMY PO COVID-19

JAK WRÓCIĆ DO FORMY PO COVID-19

Coraz więcej osób, które przeszły chorobę COVID-19, skarży się na pochorobowe powikłania. Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu, skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia. Jak sobie z tym poradzić? 

Już kilka miesięcy temu lekarzy i naukowców zaczął niepokoić fakt, że coraz większa liczba pacjentów zgłasza niepokojące sygnały pogorszenia stanu zdrowia, nawet po miesiącu od przebycia choroby COVID-19. Co istotne, alarmujące objawy zauważały zarówno osoby, u których infekcja przebiegła bardzo ciężko i wymagała hospitalizacji, jak i ci, którzy chorobę przeszli łagodnie. 

Obecnie o „zespole pocovidowym” wiadomo już coraz więcej. Zwiększa się również świadomość, że niezwykle istotnym elementem leczenia jest rehabilitacja, która pomaga zniwelować skutki przebytego zakażenia.

 Najczęstsze powikłania po chorobie COVID-19, na jakie uskarżają się pacjenci, dotyczą zmniejszonej wydolności oddechowej. Zaburzenia duszności, ograniczenie tolerancji wysiłkowej. Ozdrowieńcy narzekają na brak tchu podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności, co wzmaga uczucie niepokoju. Notoryczne poczucie zmęczenia, zaburzenia rytmu serca, trudności w podejmowaniu najmniejszej aktywności fizycznej łączą się często z objawami zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej. Ból mięśni i stawów, ból głowy. Problemy z koncentracją, pamięcią czy logicznym myśleniem. Objawy te utrudniają powrót do normalnego funkcjonowania, do obowiązków zawodowych czy domowych. Przyczyniają się także do pogłębiającego się uczucia niepokoju i zdenerwowania, wpływają na pogorszenie nastroju.

Brak motywacji do działania, stres, smutek czy nawet depresja to kolejne objawy „zespołu pocovidowego”. Dotyczą one nawet tych, których ominęła hospitalizacja i związana z nią obawa o życie.

U pacjentów hospitalizowanych występują ponadto problemy z prawidłową emisją głosu oraz trudności w przełykaniu pokarmów stałych i płynów, co jest konsekwencją długotrwałej intubacji.

Rehabilitacja dla ozdrowieńców po przebyciu choroby COVID-19 ma na celu zniwelowanie powyższych skutków choroby i pomoc pacjentom w powrocie do pełnej formy. Jest tworzonych coraz więcej ośrodków i miejsc gdzie ozdrowieńcy mogą skorzystać z pomocy specjalistów.

Z uwagi na to, że do tej pory nie są znane wszystkie następstwa choroby, a także dotychczas rozpoznane jej skutki dotyczą pacjentów w różnej mierze, rehabilitację leczniczą powinna poprzedzać konsultacja lekarska.

Podczas rehabilitacji wykonywane są najczęściej:

Ćwiczenia oddechowe

Niezmiernie istotne są ćwiczenia oddechowe, łagodzące dyskomfort oddechowy. 

Tlenoterapia i inhalacje

Na poprawę kondycji układu oddechowego wpływ mają także zabiegi lecznicze, takie jak tlenoterapia czy inhalacje oddechowe.

Wsparcie psychologiczne

Warsztaty z psychologiem. Pomagają one uporać się z poczuciem lęku, niepewności i izolacji oraz odzyskać równowagę psychiczną po pobycie w szpitalu.

 

Obraz David Mark z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: