Jak zachować się w czasie burzy w domu?

Jak zachować się w czasie burzy w domu?

Jak zachować się w czasie burzy w domu
Przebywanie w domu w czasie burzy jest teoretycznie najbardziej bezpieczne dla człowieka. Teoretycznie, gdyż piorun może równie dobrze uderzyć w budynek. Sytuacja staje się bardzo poważna, gdy w domu brakuje instalacji odgromowej – wtedy taki piorun może wywołać pożar albo porażenie prądem (gdy uderzy w linię wysokiego napięcia). Jak zatem zachować się podczas burzy, gdy przebywamy w domu?

Zamknij szczelnie wszystkie okna i drzwi – zdarzały się przypadki, gdy piorun wlatywał do domów przez otwarte okno.
Zabezpiecz rzeczy na balkonie, aby nie porwał ich gwałtowny podmuch wiatru – mogą wtedy uszkodzić okna albo stworzyć dodatkowe niebezpieczeństwo.
Odłącz od prądu wszystkie sprzęty domowe. Jeśli piorun uderzy w pobliżu domu, może dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej.
Zainwestuj w instalację odgromową.
Zadbaj o to, by w Twoim domu było zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: