JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE ATAKU PSA

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE ATAKU PSA

Ważnym ostatnio problemem społecznym są też różnego rodzaju ataki na dzieci i młodzież ze strony zwierząt, szczególnie psów. Człowiek zazwyczaj stanowi bezpośrednią lub pośrednią przyczyną niepożądanych reakcji ze strony zwierzęcia, mniej lub bardziej świadomie podejmuje działania prowokujące zwierzę do ataku! Bodźcem uruchamiającym agresję mogą być także zachowania ze strony nieznających psychiki psa dzieci, które nie wykazują przeważnie wrogich intencji wobec zwierzęcia a mimo to bywają ofiarami ataków ze strony czworonogów.
Warto zatem poznać podstawowe mechanizmy reagowania psów na rozmaite bodźce aby uniknąć sytuacji zagrażających bezpieczeństwu a nawet życiu naszemu oraz naszych pociech i przekazywać podstawy bezpiecznych zachowań dzieciom.

Pamiętać należy, że psy komunikują się ze sobą za pomocą postawy ciała, wzroku czy dźwięków i nie zawsze nasze reakcje są przez nie odbierane zgodnie z naszą intencją.  Często zatem nieświadomie inicjujemy u psów reakcje będące odpowiedzią na sygnały, jakie wysyłamy do nich swoją postawą, gestami czy wzrokiem. Do najczęściej przejawianych przez nas zachowań, budzących agresję u psów są:

 • Głaskanie obcych psów bez zgody właściciela
 • Wchodzenie na teren strzeżony przez psa- posesji lub też zbliżanie się do pilnowanych przez niego przedmiotów
 • Wykonywanie gwałtownych ruchów, machanie przedmiotami w pobliżu psa
 • Patrzenie psu prosto w oczy, które może być interpretowane przez zwierzę jako wyzwanie
 • Zabieranie psu pożywienia lub zbliżanie się do jedzącego psa
 • Uśmiechanie się szeroko- może być odbierane jako pokazywanie zębów co oznacza bojowe zamiary
 • Rozdzielanie gryzących się psów.

Pies zazwyczaj unika bezpośredniej konfrontacji z człowiekiem, nie atakuje bez powodu ani wcześniej wysłanych sygnałów ostrzegających. W niekomfortowej sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu odczuwa stres wykazuje szereg zachowań, które mają stanowić dla przeciwnika komunikat, iż nie ma on w zamiarze podejmować walki i chce unikną konfrontacji.

Agresywny pies wysyła znaki ostrzegawcze:

 • ma zjeżoną sierść,
 • położone uszy,
 • sztywne nogi,
 • uniesiony ogon,
 • warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze dookoła osoby, którą osacza.

Co wtedy zrobić?

 • Stań, nie uciekaj.
 • Nie patrz psu w oczy.
 • Nie okazuj strachu.
 • Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić.
 • Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę.
 • Staraj się przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies.

 

TAK PRZYJMUJE SIĘ POZYCJĘ ŻÓŁWIA 

Pies, zniechęcony taką postawą i brakiem reakcji ze strony ofiary, na ogół odchodzi.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: