JAKĄ GRUPĘ KRWI LUBIĄ KOMARY?

JAKĄ GRUPĘ KRWI LUBIĄ KOMARY?

Często przebywając ze znajomymi na grillu na świeżym powietrzu zauważamy, ze jednego z nas częściej atakują komary a innego zaś omijają zupełnie. Zastanawiałeś się dla czego tak jest? Odpowiedź jest prosta. To grupa krwi w dużej mierze warunkuje upodobania natrętnych komarów. Badania amerykańskich naukowców pokazały, że komary uwielbiają ludzi z grupą 0. Gryzą ich nawet dwukrotnie częściej niż tych, którzy mają grupę A. Osoby z grupą krwi B są gdzieś pośrodku, czyli ani wyraźniej atrakcyjne, ani nieatrakcyjne.
Ma to znaczenie, bo aż 85 proc. ludzi wydziela przez skórę sygnał chemiczny wskazujący na ich grupę krwi. A komary wolą tych, którzy ten sygnał wydzielają.

źródło:wiadomosci.gazeta.pl/opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: