JAKA POGODA CZEKA NAS W SIERPNIU?

JAKA POGODA CZEKA NAS W SIERPNIU?

Według modeli pogodowych można stwierdzić, że pogoda w sierpniu będzie zdecydowanie należała do cieplejszych niż zazwyczaj.Temperatura będzie niemal na pewno wyższa od średniej na południowy zachód od linii Szczecin-Lublin. Możliwe jest też to w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Zatem każdy kto może zaplanować swój urlop powinien zdecydować się raczej już na sierpień. Pogoda w sierpniu powinna bardziej sprzyjać wypoczynkowi. Prognozy przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Badawczy zgodnie wskazują na miesiąc ze średnią temperaturą w klasie “powyżej normy” lub w górnej granicy “mieszczącej się w normie”.

Źródło: IMGiW

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: