JAKI KIERUNEK STUDIÓW WYBRAĆ, ŻEBY ZOSTAĆ MILIARDEREM?

JAKI KIERUNEK STUDIÓW WYBRAĆ, ŻEBY ZOSTAĆ MILIARDEREM?

Badacz z brytyjskiej agencji rekrutacyjnej Aaron Wallis Sales Recruitment przeanalizował listę 100 najbogatszych ludzi Forbesa, sprawdzając, co każda z umieszczonych na niej osób studiowała i jaki był pierwszy wykonywany przez nich zawód.

Okazało się, że 75 osób z listy najbogatszych ma ukończone studia. 22 z tych 75 wybrało ten sam kierunek – inżynierię.

Oto 5 kierunków, które studiowało najwięcej miliarderów:

  • inżynieria – 22
  • biznes – 16
  • finanse i ekonomia – 11
  • prawo – 6
  • informatyka – 4

Większość, bo aż 53 osoby, pierwsze zawodowe kroki stawiała w firmie rodzinnej. 10 osób pracowało jako sprzedawcy, 9 jako spekulanci giełdowi, 5 jako programiści i tyle samo jako inżynierowie, a 4 jako analitycy.

Źródło: businessinsider

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: