JAKIE CENY TRUSKAWEK?

JAKIE CENY TRUSKAWEK?

W połowie maja zaczął się sezon na polskie truskawki. Jakie będą ceny truskawek w tym roku? Czy w związku z suszą, która dała się nam we znaki będziemy musieli zapłacić dużo więcej? Jakie będą ceny owoców? Trudno dziś przewidzieć. Wszystko zależy od ilości słońca i deszczu tego lata. Szukając truskawek na mławskich stoiskach warzywno-owocowych ceny za kilogram wahają się w granicach 15-20 zł. Jak co roku z tygodnia na tydzień cenny powinny spadać.
 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: