JAKIE MARKI SKLEPÓW POJAWIĄ SIĘ W MŁAWSKIEJ GALERII HANDLOWEJ?

JAKIE MARKI SKLEPÓW POJAWIĄ SIĘ W MŁAWSKIEJ GALERII HANDLOWEJ?

Wszyscy mieszkańcy Mławy, okolicznych i sąsiadujących miejscowości wyczekują na otwarcie Dworca Zintegrowanego, a co za tym idzie Mławskiej Galerii Handlowej.

Stacja Mława to jednokondygnacyjny zespół budynków, który zostanie wzniesiony w Mławie w  rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich.  Całkowita powierzchnia tych budynków wynosi 15000 metrów kwadratowych. Nieruchomość jest projektem inwestycyjnym Scotia Development.

Jak wiadomo obiekt ma mieć ok. 15 tys. m kw. powierzchni, w galerii znajdą się m.in. punkty handlowe znanych marek.  Inwestor na swojej stronie internetowej informuje, że zostały ostatnie wolne powierzchnie do wynajęcia. Zdradza, również  do jakich między innymi firm sklepów będziemy mogli się wybrać na zakupy – Sinsay, Smyk, Cropp, House, Big Star. Zaplanowane są miejsca gastronomiczne w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS i PKP.
Opracowanie/własne
Źródło/ grupascotia.pl
Foto/ grupascotia.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: