JAKIE MONETY I BANKNOTY OKOLICZNOŚCIOWE NA 2021 ROK

JAKIE MONETY I BANKNOTY OKOLICZNOŚCIOWE NA 2021 ROK

Plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2021 r.

31 lipca 2020 r. Narodowy Bank Polski opublikował Plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2021 r. Wśród nowych monet i banknotów kolekcjonerskich znajdują się m.in. kontynuacja serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni i Wielcy polscy ekonomiści, moneta „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę”, banknot “Warto być Polakiem” upamiętniający Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego oraz srebrna moneta “Pamięci ofiar stanu wojennego”.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Źródło: NBP

Foto: spasibokras z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: