Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

JANUSZ CZERWIŃSKI NOWYM PREZESEM MŁAWIANKI MŁAWA

W piątek 07.01.2022 roku wybrano nowe władze Klubu. Frekwencja w sali „Olimpijka” na terenie MOSIR była bardzo duża.

Janusz Czerwiński został nowym Prezesem MKS Mławianka Mława. W zarządzie zasiadał przez wiele lat. Kilkukrotnie pełnił też funkcję wiceprezesa.
Skład Zarządu:
Janusz Czerwiński – Prezes
Mariusz Ogrodowczyk – V-ce Prezes
Marcin Tomczyk – Skarbnik
Marcin Grabowski – Sekretarz
Grzegorz Przybyłowski – członek
Andrzej Karpiński – Członek
Nowa komisja rewizyjna MKS Mlawianka Mława
Konrad Widyński – Przewodniczący
Dawid Rachuba – Wiceprzewodniczący
Rafał Markiewicz – Sekretarz
Źródło i foto: Facebook Mławianka Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: