JEDEN POWIAT WOLNY OD KORONAWIRUSA! NIESTETY TO JUŻ NIE ŻUROMIŃSKI

JEDEN POWIAT WOLNY OD KORONAWIRUSA! NIESTETY TO JUŻ NIE ŻUROMIŃSKI

Od początku epidemii nie doszło do zakażenia tylko w powiecie gołdapskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Łącznie w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 56 684 osób, wyzdrowiało 39 130. Zmarło 1 877 pacjentów.

W powiecie żuromińskim gdzie niedawno był on określany ,,zieloną wyspą” wolną od COVID-19, sytuacja na dzień 15.08.2020r. wygłąda następująco:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba):[nbsp]103 / (34)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 16 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 3 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)12 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 /(0)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: