JESTEM Z MAZOWSZA – JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE NA ZGŁOSZENIA

JESTEM Z MAZOWSZA – JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE NA ZGŁOSZENIA

Jeszcze przez dwa tygodnie można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Praca plastyczna, fraszka lub esej – to zadania, z którymi zmierzyć się mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Ten konkurs to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy młodego pokolenia na temat historii, kultury, tradycji czy przyrody zarówno małych ojczyzn, jak i całego regionu. Aby wziąć w nim udział należy przygotować, w zależności od kategorii wiekowej uczestnika, pracę plastyczną lub literacką – fraszkę lub esej.

– Jesteśmy już na półmetku konkursu – zauważa marszałek Adam Struzik. – Widzimy, że ten temat przypadł do gustu młodym Mazowszanom. Zwłaszcza tym najmłodszym. Wpłynęło do nas sporo prac plastycznych i fraszek. Czekamy jeszcze na to, czym zaskoczy nas młodzież. W ich przypadku zadanie wymaga już nieco większego zaangażowania. Przypomnę, że uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować esej. Myślę, że Mazowsze to region na tyle ciekawy i różnorodny, z tak bogatą tradycją i historią, że nie powinno zabraknąć tematów. Warto przy realizacji tego zadania porozmawiać z rodzicami i dziadkami. Być może oni podsuną ciekawy temat do zgłębienia.

Kto może wziąć udział w konkursie

Czekamy na prace uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I–III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo), a w klasach IV–VI – fraszkę. Z kolei uczniowie szkół podstawowych w klasach VII–VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.

  • Praca plastyczna (uczniowie klas I-III szkół podstawowych): I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł, II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł, III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł.
  • Praca literacka – fraszka (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych): I miejsce: 1000 zł, II miejsce: 800 zł, III miejsce: 500 zł.
  • Praca literacka – esej (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII): I miejsce: 2000 zł, II miejsce: 1500 zł, III miejsce: 1000 zł.
  • Praca literacka – esej (uczniowie szkół ponadpodstawowych) I miejsce: 2000 zł, II miejsce: 1500 zł, III miejsce: 1000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mailkonkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

 

 

 

Źródło: mazovia.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: