JUŻ 20 WRZEŚNIA OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE W MŁAWIE

JUŻ 20 WRZEŚNIA OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE W MŁAWIE

W niedzielę 20 września odbędą się otwarte zawody strzeleckie godzina 10-14. Organizator Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie.

Cel zawodów:
· Wyłonienie najwszechstronniejszych zawodników
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa sportowego.
Organizator zawodów:
· Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie
Termin i miejsce zawodów:
· Strzelnica klubowa w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29
· Początek zawodów w soboty i niedziele od godziny 10.00, w pozostałe dni od godziny 17.00
· Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelań
Program zawodów:
1) Konkurencje pistoletowe 25m
 Pistolet sportowy 10 strzałów, 5 minut – Psp10
 Rewolwer sportowy 10 strzałów, 5 minut – Psp10-R
 Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów, 5 minut – Pcz10
2) Konkurencje karabinowe 50m
 Karabin sportowy 10 strzałów leżąc, 5 minut – Ksp10
 Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów leżąc, 5 minut – Kcz10
3) Strzelba 25m
 Strzelba praktyczna 5 strzałów stojąc – SP5
Uczestnictwo:
· dowolna ilość zawodników posiadających ważną licencję PZSS (po okazaniu)
Klasyfikacja:
· Indywidualna – suma punktów uzyskanych w konkurencjach.
Nagrody:
· Za zajęcie I – III miejsca – dyplomy
Zgłoszenia:
Zgłoszenia: w dniu zawodów w niedziele od godz.10.00 do godz.13.30, w pozostałe dni od godz.17.00
do godz. 20.30
Zapisywanie się na zmiany w dniu zawodów(start wg kolejności zgłoszeń)
Koszt uczestnictwa:
· Zawodnicy strzelają z własnej lub klubowej broni sportowej i amunicji
· Klub zabezpiecza broń i amunicję kal. 5.6mm nieodpłatnie dla swoich członków na cztery starty.
· Koszty uczestnictwa w zawodach: opłata startowa 40 zł za jedną konkurencję.
Opłata startowa dla członków Klubu powyżej czterech startów w roku wynosi 15 zł za start.
Amunicja własna lub klubowa odpłatnie wg cennika zestawów treningowych.
Sprawy różne
· We wszystkich zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i
powyższy regulamin
· Zmiany i odstępstwa:
Konkurencje pistoletowe-dopuszcza się strzelanie oburącz, konkurencje karabin leżąc-dopuszcza
się strzelanie z podpórki. Konkurencja strzelba praktyczna wykonywana do tarczy ISSF 520/550 z
wykorzystaniem naboju typu BRENEKA 12/70 o wadze pocisku max 28 gr. Strzelba bez
wyposażenia w celownik.
· KSS „KALIBER” Mława zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji)
zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
· Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na
metryczce
· W zawodach udział bierze obserwator WMZSS

Źródło: kaliber.org.pl

Foto: Martin Redlin z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: