JUŻ DZIŚ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODWIEDZI MŁAWĘ

JUŻ DZIŚ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODWIEDZI MŁAWĘ

Spotkanie Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z mieszkańcami Mławy i powiatu odbędzie się w miejskim parku w dniu dzisiejszym, 16 czerwca  o godzinie 18.00.

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Za niecałe dwa tygodnie dokonamy wyboru prezydenta RP na kolejne pięć lat.

 

 

 

Foto/prezydent.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: