JUŻ JUTRO O 19 – TEJ BĘDZIESZ MÓGŁ WYBRAĆ SIĘ NA FILM POD CHMURKĄ

JUŻ JUTRO O 19 – TEJ BĘDZIESZ MÓGŁ WYBRAĆ SIĘ NA FILM POD CHMURKĄ

1 września 2020 r. o godzinie 19:15 odbędzie się premiera krótkometrażowego filmu „Szacunek”, wyprodukowanego przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Obraz zostanie odtworzony w plenerze, na elewacji „Popówki” czyli Pałacu Ślubów, w zabytkowym parku miejskim im. Józefa Piłsudskiego.

Pokazy filmu „Szacunek”, wyświetlanego na budynku Pałacu Ślubów w parku miejskim będą kontynuowane także w pierwszym tygodniu września (od 1 do 7 dnia tego miesiąca). Godzina rozpoczęcia jest stała – 19:15. We wtorek, środę, czwartek i niedzielę pokazy będą trwały do godziny 21:00, natomiast w piątek i sobotę – do 21:45

Organizatorem jest Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

ŹRÓDŁO:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: