Już nie będzie obniżania zasiłku macierzyńskiego w pandemii

Już nie będzie obniżania zasiłku macierzyńskiego w pandemii

 

Zapewne nie jedna z matek przybywających aktualnie na urlopie macierzyńskim spotkała się z dziwna sytuacją, kiedy to szef obniżył jej wymiar pracy czasu do 0,8 etatu a tym samym pensję do 80% wysokości. Spowodowane to było luką w prawie, którą ZUS skutecznie wykorzystywał. Resort rodziny zabrał się za łatanie luki i zapewnia, że niebawem zostanie to wyprostowane a młode matki będą mogły spokojnie zająć się swoją malutką pociechą. Minister Marlena Maląg zapewniła, że trwają prace nad tym, by młode matki nie cierpiały przez lukę w przepisach.

źródło:MOney.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: