JUŻ NIEDŁUGO PIERWSZA EDYCJA JURAND CUP!

JUŻ NIEDŁUGO PIERWSZA EDYCJA JURAND CUP!

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje organizację JURAND CUP – Turnieju Piłki Ręcznej Seniorów. Pierwsza edycja turnieju odbędzie się w dniach 14-15 sierpnia 2021 roku w Ciechanowie.

Urząd marszałkowski przyznał dofinansowania na realizację zadań publicznych w obszarze “wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Na liście dofinansowanych projektów w ramach tzw. “małych dotacji” znalazł się JURAND CUP – Turniej Piłki Ręcznej Seniorów. Na organizację tego sportowego wydarzenia SCKS Jurand pozyskał 6 tys. zł dotacji.

– Plany organizacji turnieju są podyktowane rosnącym zainteresowaniem piłką ręczną w Ciechanowie. Drużyna Juranda osiąga coraz lepsze wyniki na pierwszoligowych parkietach. Organizacja prestiżowego turnieju znacząco wpłynie na popularyzację dyscypliny w mieście i regionie. W turnieju wezmą udział cztery drużyny seniorskie. Chcemy, żeby do Ciechanowa przyjechały drużyny z Superligi – powiedział wiceprezes SCKS Jurand Krzysztof Podliński.

 

 

Źródło i foto: jurandciechanow.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: