Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Już od jutra będzie otwarte Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej

Od 15 maja można zwiedzić Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Już od jutra będzie można zwiedzić muzeum w Mławie. W placówce będzie się mogło znajdować jednocześnie do 10 osób zwiedzających – zwiedzanie w grupach zorganizowanych jest zawieszone do odwołania. W czasie epidemii COVID-19 muzeum będzie czynne w piątki i soboty od 9:00 do 13:00, we wtorki i czwartki od 9:00 do 15:00 oraz w środy od 9:00 do 14:00 (ostatnie wejście na wystawy stałe jest możliwe najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem placówki). Zwiedzający będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z REGULAMINEM opublikowanym przez MZZ (m.in. zachowywać dystans co najmniej 2 m od siebie, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem w strefę kas, a następnie w strefę zwiedzania). W szatni będzie można zostawiać jedynie parasole (dopuszcza się wchodzenie do sal w okryciu wierzchnim). Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielą pracownicy muzeum.
Źródło/UMM, opracowanie red.
Fot. UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: