Już od jutra będzie otwarte Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej

Już od jutra będzie otwarte Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej

Od 15 maja można zwiedzić Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Już od jutra będzie można zwiedzić muzeum w Mławie. W placówce będzie się mogło znajdować jednocześnie do 10 osób zwiedzających – zwiedzanie w grupach zorganizowanych jest zawieszone do odwołania. W czasie epidemii COVID-19 muzeum będzie czynne w piątki i soboty od 9:00 do 13:00, we wtorki i czwartki od 9:00 do 15:00 oraz w środy od 9:00 do 14:00 (ostatnie wejście na wystawy stałe jest możliwe najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem placówki). Zwiedzający będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z REGULAMINEM opublikowanym przez MZZ (m.in. zachowywać dystans co najmniej 2 m od siebie, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem w strefę kas, a następnie w strefę zwiedzania). W szatni będzie można zostawiać jedynie parasole (dopuszcza się wchodzenie do sal w okryciu wierzchnim). Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielą pracownicy muzeum.
Źródło/UMM, opracowanie red.
Fot. UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: