Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Już od marca funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Dzieci korzystają już z Poradni Zdrowia Psychicznego, która od połowy marca zaczęła funkcjonować w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Zapisano już do niej 50 małych pacjentów. Na pomoc mogą również liczyć ich opiekunowie.

Poradnia tak naprawdę wznawia swoją działalność, która dwukrotnie była w przeszłości zawieszana z uwagi na brak specjalistów. Teraz ciechanowski szpital zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży, takich jak porady, wizyty domowe lub środowiskowe czy sesje psychoterapii, do 30 czerwca 2023 roku.

Dzieci i młodzież nie tylko z powiatu ciechanowskiego, ale całego północnego Mazowsza, może liczyć na pomoc ze strony pięcioosobowego zespołu terapeutycznego. Tworzą go: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, świadczący porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne; dwóch psychologów udzielających porad diagnostycznych oraz związanych z planem leczenia, a także dwóch psychoterapeutów odpowiedzialnych za prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: