JUŻ PONAD 150 SZKÓŁ NIE PRACUJE NORMALNIE

JUŻ PONAD 150 SZKÓŁ NIE PRACUJE NORMALNIE

Powrót do szkoły. Rośnie liczba szkół prowadzących naukę w trybie zdalnym i hybrydowym.

Lista szkół, która – z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u nauczycieli lub uczniów – wprowadziła nauczanie zdalne i hybrydowe, zmienia się z godziny na godzinę. W skali całego kraju jest to jednak znikomy procent.

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych (stan na 10.09, godz. 14:00) 48 333 przedszkola, szkoły i placówki pracują w trybie stacjonarnym, 51 w trybie zdalnym, a 100 w trybie mieszanym.

Źródło: MZ

Foto: Alexas_Fotos z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: