JUŻ PONAD 7 MLN OSÓB MA PROFIL NA PUE ZUS

JUŻ PONAD 7 MLN OSÓB MA PROFIL NA PUE ZUS

Dzięki PUE ZUS można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich, płatnościach, a także wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki. Na PUE można też umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS, aktywować bon turystyczny czy złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ i z programu Dobry Start (300+).

Dla kogo jest portal PUE ZUS? Dla osób ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców), płatników składek (np. pracodawców, osób, które prowadzą działalność pozarolniczą), świadczeniobiorców (np. emerytów i rencistów) i lekarzy.

Założenie profilu na portalu PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut. Na stronie internetowej www.zus.pl można znaleźć szczegółowe informacje jak to zrobić. Aby założyć profil należy  zarejestrować się na www.zus.pl i potwierdzić swoją tożsamość. Można potwierdzić tożsamość za pomocą portalu login.gov.pl, bankowości elektronicznej (lista banków, z którymi współpracujemy), kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w każdej placówce ZUS.

Na swoim profilu na PUE ZUS każdy znajdzie zakładkę odpowiednią dla roli w jakiej występuje w ZUS (jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz). W zakładce są dane i usługi, z których można skorzystać.

 

Źródło: zus.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: