Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

JUŻ W SIERPNIU ROZPOCZNIE SIĘ PRZEBUDOWA MOSTU W BIELAWACH

Jeszcze tego lata ruszy przebudowa mostu w Bielawach na rzece Mławce. Inwestycja ma objąć dodatkowo modernizację kilometrowego odcinka drogi dojazdowej do rzeki na trasie ze Szreńska do Radzanowa. Jezdnia zostanie poszerzona, po jednej stronie powstanie chodnik. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi.

Wartość inwestycji  wynosi 7 mln zł. Zadanie sfinansowane zostanie z czterech źródeł: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, budżetu gminy Szreńsk oraz z kasy powiatu. Inwestorem jest mławskie starostwo.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: