JUŻ WKRÓTCE RUSZA KAMPANIA BIAŁYCH SERC

JUŻ WKRÓTCE RUSZA KAMPANIA BIAŁYCH SERC

Już wkrótce, bo 12 października rusza 16 edycja Kampanii Białych Serc-Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Kampania Białych Serc potrwa do 25 października 2020 r. I odbędzie się pod hasłem „WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH”,a jej głównym przesłaniem będzie zwrócenie uwagi na zagrożenie jakie niesie ze sobą palenie tzw.e-papierosów.

Z danych Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że 30 proc. uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60 proc.co najmniej raz ich próbowało. Główny Inspektor Sanitarny podał, że istnieją dowody na używanie e-papierosów do inhalacji substancji takich jak THC/CBD, mefedron, kokaina, metamfetamina i fentanyl. W Polsce odnotowano dwa zgony na skutek zażycia fentanylu przy użyciu e-papierosa. Wzrasta również liczba udokumentowanych przypadków zatruć płynem z e-papierosów. Niestety młodzież traktuje e-papierosy jako mniej ryzykowne zupełnie nie zdając sobie sprawy, że są to narzędzia do uzależnienia od różnych substancji.

Obecna edycja Kampanii będzie wyjątkowa, choćby z uwagi na trwającą pandemię Koronawirusa, ale na  dziś organizatorzy i koordynatorzy mogą obiecać, że  w oknach szkół, przedszkoli, organizacji, ośrodków i innych instytucji pojawią się białe papierowe serduszka – symbol Kampanii Białych Serc, ale także symbol pamięci o wszystkich ofiarach uzależnień. W czasie trwania Kampanii Białych Serc odbędą się liczne akcje o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym przestrzegające nie tylko przed e-papierosami, ale również przed narkotykami i innymi uzależnieniami.

Pomysłodawca Kampanii Białych Serc Mariusz Zalewski zaprasza organizacje oraz instytucje do udziału w XVI Kampanii Białych Serc. Zgłoszenia udziału można dokonać do 10 października 2020 r. poprzez rejestrację elektroniczną dostępną na stronie Facebook

https://www.facebook.com/Kampania-Bia%C5%82ych-Serc-1428740260679661/

lub bezpośrednio na stronie

https://kampaniabs.wixsite.com/mojawitryna

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: