Kameralne obchody 3 Maja

Kameralne obchody 3 Maja

W tym roku Święto Narodowe Trzeciego Maja odbyło się  kameralnie. Nie było tradycyjnych miejskich uroczystości, wielu mieszkańców natomiast wywiesiło biało-czerwone flagi na swoich posesjach. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod Dębem Niepodległości w miejskim parku.

Kwiaty pod dębem niepodległości złożyli m.in. Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Miasta Mława Sławomirem Kowalewskim i Przewodniczącym Rady Miasta Lechem Prejsem na czele, przedstawiciele władz powiatu – Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Przewodniczący Rady Powiatu Jan Łukasik, harcerze, rekonstruktorzy cywilni oraz mławianie prywatnie.

Źródło:UMM,KN

fot. UMM

You May Also Like

One thought on “Kameralne obchody 3 Maja

  1. Myślę, ze wy jesteście lepsi od nas w kopiowani 🙂 a Wasz portal to już dawno śmiech na sali!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: