Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KAMPANIA “BIAŁA WSTĄŻKA” W MŁAWIE

Podczas Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, we współpracy z mławską Policją, zorganizowała kampanię informacyjną na ulicach miasta. Symbolem działań była biała wstążka – znak sprzeciwu wobec krzywdzenia kobiet oraz solidarne wsparcie dla osób dotkniętych przemocą fizyczną i psychiczną.

„Biała Wstążka” symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Noszenie białej wstążki oznacza, że osoba nie akceptuje przemocy ani nie jest na nią obojętna. Na ulicach Mławy białe wstążki wręczali uczniowie I LO w Mławie, tłumacząc cel kampanii. Reakcje były różne, od wdzięczności po niechęć do takiego rodzaju działań. Temat przemocy wobec kobiet to nadal kwestia budząca wiele skrajnych emocji. Pokutują stereotypy na temat kobiet oraz przemocy domowej. Jedna ze spotkanych starszych Pań, opowiedziała swoją smutną  historię, zauważając że dawniej kobiety nie były chronione przed przemocą. Teraz sytuacja jest inna, pomoc jest blisko i warto się na nią otworzyć.

 

młodzież wręcza białe wstążki
młodzież wręcza białe wstążki
młodzież wręcza białe wstążki
Źródło i foto: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: