Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kapitan Tadeusz Jasiński w gronie zasłużonych dla Mławy

Kapitan Tadeusz Jasiński – prezes mławskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – został odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Mława. Burmistrz Sławomir Kowalewski przyznał mu to wyróżnienie w uznaniu za wieloletnią działalność społeczną i patriotyczną oraz promocję tradycji polskiego żołnierza i historii lokalnej.

Medal wręczyli kombatantowi podczas poniedziałkowego (20 lipca) spotkania w gabinecie burmistrza Sławomir Kowalewski oraz jego zastępca Szymon Zejer . Nie zabrakło też wzruszającej rozmowy z odznaczonym oraz przybyłymi z nim bliskimi.

To kolejne wyróżnienie, jakie w murach ratusza odbierał w ostatnim czasie Tadeusz Jasiński. W środę 17 czerwca br. dotychczasowy porucznik w stanie spoczynku przyjął z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ciechanowie ppłk. Krzysztofa Futymy i zastępcy dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Radzisława Smółkowskiego przyznany mu przez Ministra Obrony Narodowej awans do stopnia kapitana.

Tadeusz Jasiński urodził się w 1929 r. w Straszewach (teren obecnej gminy Lubowidz). Już jako nastolatek służył w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie był nauczycielem – najpierw w powiecie kamieńskim, a następnie w żuromińskim. Pracował w mławskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, skąd przeszedł na emeryturę. Jako prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koła w Mławie podejmował aktywne działania na rzecz pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach, w tym podziemia niepodległościowego (dzięki jego staraniom wybudowano kilka obelisków i tablic pamiątkowych w miejscowościach naszego powiatu). Uczestniczył w mławskich obchodach świąt patriotycznych, chętnie spotykał się też z młodzieżą lokalnych szkół. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, odznaką Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaką Za zasługi dla województwa ciechanowskiego, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, medalem Pro Patria i Złotym Krzyżem Zasługi. [na podst.: Krzysztof Jakubowski: Krzyż Zasługi dla mławskiego kombatanta [w:] „Tygodnik Gazeta Mławska” 2019, nr 50]

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Źródło i fot.:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: