Kara administracyjna. Za fotoradar zapłacisz podwójnie!

Kara administracyjna. Za fotoradar zapłacisz podwójnie!

Resort śrubuje środki represyjne za fotoradar, będą dwukrotnie większe. Chce zatrzymać proceder przedawniania spraw.

Do tej pory, jeśli nasze auto uwiecznił fotoradar, otrzymywaliśmy mandat pocztą. Była możliwość wskazania kierowcy, który prowadził auto. Taka procedura umożliwiała uniknięcie zapłaty, poprzez przedłużanie sprawy aż do jej przedawnienia. Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego planuje zatrzymać ten proceder. Kiedy zmiana w prawie dojdzie do skutku, dalej będziemy mogli wskazać innego kierowcę, który otrzyma mandat. Konieczny będzie jednak jego podpis, inaczej sami zapłacimy dodatkowe pieniądze. Będzie nam groziła kara administracyjna, której wysokość będzie zależna od wykroczenia. Będzie trzeba zapłacić dwukrotność tego ile wyniósł nas mandat. Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał ogromną ilość przedawnionych spraw ukarania kierowców za wykroczenie uwiecznione przez fotoradar. Na 204 tysiące przypadków, aż 115 tysięcy się przedawniło.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: Michael Schwarzenberger z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: