Kazimierz Lewandowski – Mławianinem Roku 2020

Kazimierz Lewandowski – Mławianinem Roku 2020

W dniu wczorajszym tj. 10.07,  zgromadzona kapituła wybrała Mławianina Roku 2020. Został nim Pan Kazimierz Lewandowski – Druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Związku Harcerstw Polskiego w Mławie, społecznik, działacz, wspaniały człowiek.  ️- Cieszę się, że kandydatura którą zgłosiłem wspólnie ze Starostą Powiatu Mławskiego Jerzym Rakowskim znalazła uznanie kapituły w tym roku – powiedział burmistrz Mławy, serdecznie przy tym gratulując.

Fot. MDK Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: