Kiedy do szkoły?

Kiedy do szkoły?

Ze względu na bezpieczeństwo spowodowane wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 od 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte – nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczanie odbywa się online.

Dla wielu rodziców to duża uciążliwość i prawie każdy z nich zastanawia się kiedy znów zacznie się stacjonarne nauczanie dzieci.

Rząd powoli zaczyna tzw. odmrażanie gospodarki jednak szkoły jak mówi minister edukacji jeszcze będą musiały trochę poczekać. Znoszenie ograniczeń w oświacie rząd przewiduje dopiero w III etapie znoszenia ograniczeń. Część dzieci z klas I-III, przedszkoli i żłobków pójdzie do nich, ale dopiero w III etapie.Podczas czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki  prezentując cztery etapy harmonogramu odmrażania gospodarki i ograniczania obostrzeń zapowiedział, że 20 kwietnia zostaną otwarte parki i lasy. Nowe zasady, które będą obowiązywać  od poniedziałku tj. 20 kwietnia zakładają zmiany w handlu, a także inną organizację mszy świętych w kościołach. Na stacjonarną edukacje pozostaje nam jeszcze trochę poczekać. Co więcej nie odpowiedział na pytanie czy w ogóle w tym roku uda się wrócić do tradycyjnego nauczania.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: