Kiedy i czy odbędą się igrzyska olimpijskie?

Kiedy i czy odbędą się igrzyska olimpijskie?

Igrzyska olimpijskie w Tokio wciąż pod znakiem zapytania. Decyzja ma zapaść wiosną.

– Wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja związana z koronawirusem w przyszłym lecie – przestrzega Toshiaki Endo. Według niego, definitywną decyzję o organizacji bądź odwołaniu igrzysk poznamy dopiero wiosną przyszłego roku.

Wyselekcjonowanie sportowców mogących wziąć udział w imprezie w przyszłym roku to jedno z głównych wyzwań komitetu organizacyjnego. Na razie jednak przede wszystkim wciąż nie jest pewne, czy igrzyska w ogóle się odbędą. Thomas Bach w wywiadzie udzielonym BBC zapowiedział, że jeżeli nie uda się ich zorganizować w 2021 roku, to zostaną anulowane.  Japonia jako organizator stara się dostosować do sytuacji. Rozważane jest uproszczenie formatu igrzysk, ograniczenie liczby widzów oraz ograniczenie ceremonii otwarcia i zamknięcia. Kluczowe jest opanowanie pandemii. Za wcześnie jest na gdybanie co będzie w przyszłym lecie.

Aktualnie zawody zaplanowane są na termin 23 lipca – 8 sierpnia 2021. Data ta wciąż jednak może ulec zmianie. Igrzyska olimpijskie to największa impreza sportowa na świecie, gdyby miała się nie odbyć byłby to duży precedens.

Źródło: sportowe fakty

Foto: Gerhard Gellinger z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: