Kiedy mławianie zrobią zakupy? Niedziele handlowe w 2020 roku

Kiedy mławianie zrobią zakupy? Niedziele handlowe w 2020 roku

Sprawdzamy kalendarz niedziel handlowych 2020. Kiedy będzie można się wybrać na większe zakupy.

W styczniu weszły w życie kolejne zapisy ograniczające handel w niedziele i święta. Regulacje te znacząco ograniczyły liczbę niedziel handlowych. Po wejściu w życie nowych przepisów liczba niedziel bez zakazu handlu została ograniczona do 7 w całym roku.

Niedziele handlowe 2020 – kalendarz:

– 26 stycznia,

– 5 kwietnia,

– 26 kwietnia,

– 28 czerwca,

– 30 sierpnia,

– 13 grudnia,

– 20 grudnia,

Najbliższa niedziela handlowa przypada, więc 28 czerwca. Co ciekawe w miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie żadna nie będzie handlowa. Za to w grudniu dwie, a to za sprawą Świąt Bożego narodzenia.

Mimo to, jest lista placówek otwartych w każdą niedzielę:

– lokale gastronomiczne,

– placówki pocztowe,

– markety na dworcach PKP,

– kwiaciarnie,

– apteki,

– sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express,

– stacje paliw,

– miejsca rozrywki,

– sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel,

Za nieprzestrzeganie zakazu handlu grożą surowe kary. Inspektor kontrolujący może nałożyć mandat 1 – 5 tys. zł. Gorzej, gdy sprawa trafi do sądu, wtedy maksymalna kara to nawet 100 tys. zł.

Foto: własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: