KIEDY NAJLEPIEJ OGLĄDAĆ “SPADAJĄCE GWIAZDY”?

KIEDY NAJLEPIEJ OGLĄDAĆ “SPADAJĄCE GWIAZDY”?

Pierwsza połowa sierpnia to idealny czas na obserwację nieba. W tym okresie odnotowuje się szczyt deszczu Perseidów, które można oglądać na niebie jako popularne “spadające gwiazdy”.

Do obserwacji nie jest potrzebny żaden sprzęt, a jedynie możliwie ciemna okolica. Obiekty można bowiem dostrzec gołym okiem. Szczyt aktywności zawsze ma miejsce między 9 a 13 dniem sierpnia. W tym roku jest więc mowa o nadchodzących dniach i przyszłym tygodniu. W 2020 roku szczyt widoczności Perseidów spodziewany jest na noc z 11 na 12 oraz z 12 na 13 sierpnia. Liczba obiektów, które uda się zauważyć, będzie jednak uzależniona od pogody. Spadające gwiazdy najlepiej będzie widać nad ranem. Można zaopatrzyć się w jakiś sprzęt np. dobry aparat i zrobić ciekawe zdjęcia lub obserwować gołym okiem.

Źródło: tech.wp.pl

Foto: Achim Kleist z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: