Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kiedy sądy wrócą do normalności?

Od 18 maja sądy wznowiły pracę i mogą rozpoznawać sprawy. Jednak Prawo.pl. informuje że, pomimo rozpoczęcia pracy wiele spraw czeka na ich ponowne rozpatrzenie. Według sędziów przez koronawirusa w sądach są duże zaległości. Utrudnienia i problemy się nawarstwiły, począwszy od kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na salach, po wątpliwości związane z systemami do rozpraw online – zauważają sędziowie cytowani przez Prawo.pl.
Tryb online jest zresztą możliwy jedynie w sprawach cywilnych (i przed sądami administracyjnymi), bo takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 3.0 – przypomina portal.
Wątpliwości sędziów budzą też propozycje MS dotyczące wprowadzenia możliwości trybu wideokonferencji w sprawach karnych. “Nie wyobrażam sobie wydania wyroku skazującego, bez kontaktu +na żywo+ z oskarżonym” – ocenia w rozmowie z portalem sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
Według eksperta cytowanego przez Prawo.pl kolejność wyboru sposobu prowadzenia spraw powinna być stopniowa i przebiegać według następującego wyboru: rozprawa w trybie online, a jeżeli nie jest to możliwe – rozprawa tradycyjna, jeżeli nie spowoduje to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia, lub rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, przy braku sprzeciwu stron.
Jak podkreślają prawnicy, cytowani przez Prawo.pl, głównym problemem jest brak regulacji lub choćby wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących tego, jak przeprowadzać rozprawy online.
W sądach nieoficjalnie trwają też analizy, jak interpretować obowiązujące już przepisy tarczy antykryzysowej 3 i które rozprawy wyznaczać jako pierwsze i w jakim trybie. Na razie większe możliwości dotyczą oczywiście spraw cywilnych, których też statystycznie jest jest zdecydowanie więcej.
Źródło/prawo.pl
Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: