KIEROWAŁ CIĄGNIKIEM MAJĄC 3 PROMILE ALKOHOLU! SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ

KIEROWAŁ CIĄGNIKIEM MAJĄC 3 PROMILE ALKOHOLU! SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ

Interweniujący policjanci zatrzymali kierowcę ciągnika rolniczego, który chwilę wcześniej, w Dąbrowie, uderzył w zaparkowany samochód marki Peugeot 307 i odjechał z miejsca zdarzenia. Policję wezwali świadkowie.

Interweniujący policjanci odnaleźli ciągnik rolniczy i ustalili kierującego. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec pow. mławskiego. W momencie zatrzymania miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. W rozmowie z policjantami, tłumaczył że po pracy na polu wypił 3 piwa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Postępowanie prowadzi KPP w Mławie.

Zgodnie z Kodeksem Karnym, art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: