Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KIM JEST KRYSTYNA ZAJĄC – NOWY WICESTAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO?

W środę 30 marca radni podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego wybrali na nowego wicestarostę Członka Zarządu Powiatu Mławskiego i radną Krystynę Zając.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydaturę na w-ce starostę zgłosił Starosta Mławski Jerzy Rakowski.

  • Pani Krystyna Zając jest Członkiem Zarządu Powiatu, a więc zna problematykę działalności samorządu Powiatu Mławskiego, ma też doświadczenie ogólne w samorządzie bo przez prawie 3 kadencję była radną Gminy Strzegowo, a także przez dwie kadencje przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a także Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. – mówił Starosta Mławski Jerzy Rakowski przedstawiając kandydaturę Pani Krystyny Zając.  To co było mówione, że jednym z głównych zadań powiatu jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych i myślę, że działalność i praca Pani Krystyny Zając w oświacie przez 36 lat świadczy o tym, że bardzo dobrze sobie z tym poradzi. Zna problematykę całościowo z racji pracy w zarządzie. Prywatnie jest członkiem wielu stowarzyszeń literackich.. Należy do duszpasterstwa nauczycieli Diecezji Płockiej. Poza tym pisze teksty literackie prozą, a i też poezję.  Interesuje się historią, prawem, literaturą. Prywatnie też jest mamą trzech dorosłych synów i babcią trójki wnucząt. Od 30 lat mieszka w Strzegowie. Czasy są trudne, w dobie wojny na Ukrainie dodatkowo Staroście potrzebne jest wsparcie, dlatego mam śmiałość przedstawić tą kandydaturę i poprosić byście ją zaakceptowali  jako cała rada.

Do głosowania przystąpili wszyscy radni to jest 19 osób. Minimalną potrzebną liczbą głosów by wybór został dokonany na to stanowisko jest 10 głosów. 11 głosami przy ośmiu przeciwnych Krystyna Zając Członek Zarządu Powiatu Mławskiego i radna została wybrana na wicestarostę.

Sama kandydatka po wyborze podziękowała za danie jej kredytu zaufania

  • Przyznam się że byłą to dla mnie ciężka decyzja by kandydować, ale podjęłam taką decyzję. Wiem, że czasami przede mną staną bardzo trudne zadania, ale mam taką nadzieję, że będę starała się im sprostać. Bardzo dziękuję – powiedziała Krystyna Zajac w-ce starosta

Nowa w-ce starosta rozpocznie pracę od 14 kwietnia

 

Źródło i foto/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: