Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KINO W MŁAWIE WZNAWIA SEANSE

Po długiej przerwie kino Kosmos wznawia pracę. To dobra wiadomość dla każdego kto lubi chodzić do kina. Wejścia na seans będą oczywiście pod sanitarnym rygorem. Widzowie proszeni są o stosowanie się do zalecanych zasad bezpieczeństwa. Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym w kinie Kosmos publikujemy poniżej.

Obowiązkowe jest:
 1. zakrywanie ust i nosa na sali kinowej podczas seansu kinowego, jaki i w innych miejscach przynależących do kinowej infrastruktury – stosowanie w tym celu maseczek ochronnych;
 2. dezynfekowanie rąk przed, jak i po zakończonym seansie filmowym oraz po każdym kontakcie z przedmiotami znajdującymi się w budynku;
 3. zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od osób znajdujących się w budynku;
 4. zasiadanie na miejscach w odległości zgodnej z wytycznymi – z zachowaniem jednego miejsca wolnego. Odstępstwa od tej regulacji są możliwe w przypadku, gdy widz:
  a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  b) uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c) uczestniczy w seansie z osobą wspólnie zamieszkująca lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 6. stosowanie się do instrukcji i informacji zamieszczonych na plakatach znajdujących się w siedzibie instytucji.

  Preferowana jest internetowa sprzedaż biletów. Zachęcamy do zakupu biletu online na naszej stronie mdkmlawa.com/kino

Ograniczenia:
 1. Kino Kosmos udostępnia do dyspozycji widzów połowę dotychczasowej liczby miejsc.
 2. W pomieszczeniach sanitarnych zabrania się korzystania z suszarek do rąk.
 3. Przy okienku sprzedażowym kasy kina może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Nie będzie prowadzona sprzedaż artykułów spożywczych znajdujących się w punkcie gastronomicznym.
 5. Zostają wprowadzone godziny wejść na salę kinową – najwcześniej 30 minut przed pierwszym seansem i 15 minut przed kolejnymi.
 6. Przy wejściu do budynku kina Kosmos będzie prowadzony pomiar temperatury osobom chcącym uczestniczyć w seansie.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: