Klasa o profilu disco polo? może to coś dla Ciebie

Klasa o profilu disco polo? może to coś dla Ciebie

Disco-polo od dawna nie było tak popularne,  przeżywa prawdziwy renesans. Stacje rajdowe coraz częściej puszczają ten gatunek muzyki, a słuchanie disco- polo już nie jest powodem do wstydu. Jednak czy pomysł nauki młodzieży  w tym kierunku się sprawdzi? Takiego kroku wcześniej nie podjęła się jeszcze  żadna szkoła. Disco-polo ma wkrótce zagościć w szkołach, a na Podlasiu ma powstać pierwsza w Polsce klasa o profilu-disco-polo. Nauczycielem będzie  Marcin Miller.

Burmistrz Michałowa Marek Nazarko na łamach “GW” informuje – Szkoła musi być wyjątkowa, prowadzić edukację w tym kierunku, w którym żadna inna placówka nie prowadzi, być atrakcyjna dla młodzieży. Zarazem nie może być to szkoła „sztuczna”, czyli musi wyrastać z Podlasia, z tego, w czym jesteśmy silni i z czym kojarzeni. W tej chwili wiadomo, że szkoła może podjąć współpracę z agencją muzyczną Green Star z Białegostoku, firma pochwalić się może współpracą z takimi disco-polowymi zespołami jak Boys, Akcent, Milano.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: