Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kobieta z Iłowa i mężczyzna z Mławy posiadali kilkadziesiąt tysięcy sztuk papierosów i najprawdopodobniej spirytus


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Policjanci wydziału kryminalnego z Działdowa ujawnili papierosy bez polskich znaków akcyzy i 94 litry przezroczystej cieczy z zawartością alkoholu. Produkty znajdowały się w posiadaniu kobiety z Iłowa oraz mężczyzny z Mławy. Oboje oni poniosą odpowiedzialność przed sądem.

W środę (23.02.2022r.) funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Działdowa podczas wykonywania czynności służbowych ujawnili na terenie jednej z miejscowości w gminie Iłowo-Osada kilkadziesiąt tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej należących do mieszkanki Iłowa. Papierosy znajdowały się w pomieszczeniu gospodarczym w jednej z podiłowskich wsi.

Ponadto w wyniku podjętych czynności podczas przeszukania na miejscu policjanci zabezpieczyli 16 baniek o pojemności 5 l i 14 butelek plastikowych z zawartością przezroczystego płynu, których właścicielem okazał się mieszkaniec Mławy.

W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 91 tysięcy sztuk papierosów różnych marek oraz 94 litry przezroczystej cieczy niewiadomego pochodzenia.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna odpowiedzą za złamanie przepisów karno-skarbowych działając na szkodę skarbu państwa.

Gdyby towar trafił na rynek starty skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosłyby blisko 92 tysiące złotych.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3 lub obu tym karom łącznie.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: